top of page

Włodzimierz Wysocki
***

My wierne, zaprawione w bojach konie; 

Nosimy wodzów na zwycięski zryw, 

Niejeden święty ikonopis – mnich 

Pozłacał nam kopyta na ikonie. 

 

Uginał w biegu się, pod stalą zbroi 

Grzbiet, co rycerzy niósł i katów niósł. 

Ten pierwszy był z niesfornych i szalonych 

Co Kaligulę do Senatu wwiózł. 

przekł. Jan Słowiński (ze zbioru 'Wczoraj wolność mi dali')

bottom of page