top of page

Włodzimierz Wysocki

Biały lód

biały lód zakrył świat, biały lód 

wszędzie jak długi rok biały lód 

biały lód zakrył świat, biały lód 

wiosny nie ma, nie widać lata 

nie zobaczysz spod lodu już świata 

upadają wciąż ludzie na lód 

biały lód zakrył świat, biały lód 

wszędzie jak długi rok biały lód 

 

kto nad ziemią polecieć by mógł 

ziemi nie dotykając stopami 

tu czy tam przecież znów runie w dół 

biały lód zakrył świat, biały lód 

i tam wdepczą go w lód buciorami 

biały lód zakrył świat, biały lód 

wszędzie jak długi rok biały lód 

wiosny nie ma, nie widać lata 

upadają wciąż ludzie na lód 

biały lód zakrył świat, biały lód 

wszędzie jak długi rok szczery lód 

 

przekł. Jan Słowiński (ze zbioru 'Wczoraj wolność mi dali')

bottom of page