top of page

Bułat Okudżawa
Sumieniu


Sumieniu, szlachetności i godności
Bądź wierny i za święty zastęp miej. 

Choćby za nie piekło przyszło znosić, 

Zawierz im – by znosić było lżej. 

 

Wzniosłość ich zadziwia i oblicze. 

Żywot krótki im poświęcić chciej. 

Może zdarzyć się, że przegrasz życie, 

Ale będziesz miał człowieczą śmierć. 

 

 

 

przekł. Jan Słowiński / z tomu: Wczoraj wolność mi dali

bottom of page