zielone świątki 

 

opal Boże moje zboże 

sąsiadowi ile możesz 

głóg, tarnina, cierń szypszyny 

więcej tu nie będzie zimy 

święć się, miedzo, święć! 

 

opal Boże moje zboże 

sąsiadowi ile możesz 

okadź w dym jałowca, ostów 

jodły, pokrzyw rozsyp popiół 

nie przyjdzie tu grad! 

 

opal Boże moje zboże 

sąsiadowi jako możesz 

dzika róża, głóg, tatarak 

żytko wzejdź na nowe latko 

a pszenicka dla konicka 

a dla złego nic! 

 

uciekaj, śmieciu,  

bo cię będę święcił  

uciekaj kąkolu,  

bo cię będę smolił 

 

drzwi nam w brzozę przystrój Boże 

sąsiadowi ile możesz 

uchroń od wszelkiego złego 

ducha ześlij nam świętego 

święć się, wodo, święć! 

Jan Słowiński / Zielone świątki (audio cd 'Zielnik polski')