top of page

a pod krzyżem 

 

 

a pod krzyżem Maryja  

Matka Boska bolesna 

z udręki 

 

a na krzyżu Pan Jezus 

straszliwe od ludzi zniósł 

On męki 

 

 

krwią skroń święta ocieka –  

oto Bóg się w człowieka 

przemienia 

 

matka patrzy na Niego 

umęczona od tego 

cierpienia 

 

 

włócznią skłuty bok jest Twój 

Ojca wzywasz synu mój 

imienia -  

 

 

Matko Boża bok skłuty 

w krzyżu znak jest ukryty 

zbawienia 

Jan Słowiński

bottom of page