top of page

księgi 

 

jest świata odczytanie 

z okruchów tablic, dat 

jest w kartach palimpsestu 

zakrytej prawdy ślad 

 

jest prawdy odczytanie 

wbrew faktom, prawdzie wbrew 

i wchłania jad pergamin 

i ziemia wchłania krew 

 

jest świata opisanie 

z okruchów tablic, z kart 

są fakty w mit ubrane 

i mit, gdzie miał być fakt 

Jan Słowiński / Księgi (pieśń ze spektaklu 'Bursztynowe drzewo')

bottom of page