top of page

ignacemu
 


utrwalił wiek na zżółkłych kartach 

Ignaca list do Polikarpa 

 

ty unieś wszystkich – jak Pan ciebie 

w słabościach twoich i w potrzebie 

unikaj rzemiosł nieuczciwych 

i miej odwagę im sprzeciwić 

 

i dbaj o jedność, bo nic nad nią 

przyśpieszaj bieg – napominany 

o mądrość większą, niż posiadasz 

osobno z każdym chciej rozmawiać 

 

a gdy zwołujesz zgromadzenie 

zapraszaj wszystkich po imieniu 

niezłomnie trwaj i troszcz o wszystkich  

ucz się rozpoznać czas właściwy: 

 

wyczekuj Tego, który ponad  

zmiennością wszelką, poza czasem  

niewidzialnego. widzialnego: 

jeśli oglądniesz się na niego 

 

Jan Słowiński 

bottom of page